Jarný beh Michalovce

15.03.2020
6. ročník

Jarný beh2020

Važení priatelia.

Srdečne vás pozývame na 6 . ročník Jarného behu v Michalovciach. Či ste profesionálny bežec, alebo rekreačný na tom nezaleží. Chceme si spolu vychutnať atmosféru Jari a zabehať si pre radosť a zdravého ducha.

Prihlásenie Jarný beh 2020
15.03.2020

Mobirise

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením osobných údajov pri registrácii udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.

Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, reklamným agentúram, spoločnostiam MLM. Budú výlučne použité iba pre potreby Atletického klubu Ac Michalovce.

Jarný beh

Maš otázku ? Napíš nám

Ak sa chceš na niečo spýtať napíš nám